به‌خێربێن بـــــــۆ تێکست چاتـی    هه‌ناسه‌       بـه‌هیوای كات و ساتێكی خۆشی و پـڕ له‌ ئارامی له‌ گه‌ڵمان به‌ســــه‌رببه‌ن     به‌خێربێن تێکست چاتـی هه‌ناسه‌    بـه‌هیوای كات و ساتێكی خۆشی و پـڕ له‌ ئارامی له‌ گه‌ڵمان به‌ســــه‌رببه‌ن